Warning: Illegal string offset 'options' in /home/pivot/public_html/v2.earthship.no/wp-content/themes/parallelus-razor/framework/theme-settings/saved/demo-settings.php on line 3

Warning: Illegal string offset 'blog_setting' in /home/pivot/public_html/v2.earthship.no/wp-content/themes/parallelus-razor/framework/blog-settings/saved/demo-settings.php on line 3

Warning: Illegal string offset 'contact_fields' in /home/pivot/public_html/v2.earthship.no/wp-content/themes/parallelus-razor/framework/contact-form-settings/saved/demo-settings.php on line 3

Warning: Illegal string offset 'layout-options' in /home/pivot/public_html/v2.earthship.no/wp-content/themes/parallelus-razor/framework/content-fields/saved/saved-meta-fields.php on line 8

Warning: Illegal string offset 'design-options' in /home/pivot/public_html/v2.earthship.no/wp-content/themes/parallelus-razor/framework/content-fields/saved/saved-meta-fields.php on line 12

Warning: Illegal string offset 'media' in /home/pivot/public_html/v2.earthship.no/wp-content/themes/parallelus-razor/framework/content-fields/saved/saved-meta-fields.php on line 16

Warning: Illegal string offset 'content-options' in /home/pivot/public_html/v2.earthship.no/wp-content/themes/parallelus-razor/framework/content-fields/saved/saved-meta-fields.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'background' in /home/pivot/public_html/v2.earthship.no/wp-content/themes/parallelus-razor/framework/content-fields/saved/saved-meta-fields.php on line 28

Warning: Illegal string offset 'content-filters' in /home/pivot/public_html/v2.earthship.no/wp-content/themes/parallelus-razor/framework/content-fields/saved/saved-meta-fields.php on line 32

Warning: Illegal string offset 'static-content-options' in /home/pivot/public_html/v2.earthship.no/wp-content/themes/parallelus-razor/framework/content-fields/saved/saved-meta-fields.php on line 36

Warning: Illegal string offset 'html-content' in /home/pivot/public_html/v2.earthship.no/wp-content/themes/parallelus-razor/framework/content-fields/saved/saved-meta-fields.php on line 40
Vann og avløp

Vann og avløp

Skisse av vann og avløp

Vann samles på taket, fylles i en isolert vanntank på baksiden, distribueres, passerer plantekarene og gjenbrukes i toalettet

Et Earthship samler også vann til forbruk og vanning av planter. Det er gjerne regnvann som samles, og dette gjøres på taket. Det ledes til en isolert tank som er begravet i jordvollen bak huset, etter grovfiltrering. Dette vannet gjenbrukes flere ganger før det til slutt ender opp som septik-vann. Det er viktig å dimensjonere denne tanken i henhold til vannforbruket til beboerne.

Ved hjelp av pumper distribueres vannet fra samletanken bak huset til alle husets vasker og dusjer. Beboeren bruker vann, enten oppvarmet eller kaldt, som har blitt filtrert på veien. Om det kun skal brukes til dusjing og vasking trenger det kun å filtreres i et finfilter, mikrofilter og kullfilter. Om det skal ha drikkevannskvalitet anbefales det å UV-bestråle vannet også.

Etter at du har brukt vannet i dusj eller vask ledes vannet til plante-karene i drivhuset. Her distribueres det jevnt utover jorden og gir plantene vann, samt litt næring i form av hudpartikler og lignende vi vasker av oss. Etter det har rent gjennom jorden og plantene har fått sitt samles det i bunnen av karet. Her går det igjennom enda et grovere filter, for å fjerne større partikler, før det pumpes til toalettet.

Toalettet bruker dette vannet til å spyle ned med. Istedenfor at vannet går direkte i septik-tank, slik vi er vant med i vanlige hus, brukes det altså enda en gang på sin vei. Dersom man har flere store plante-kar er det ikke mye vann igjen, så det er ikke store mengdene som ender opp i septik-tanken.

Hvordan man behandler septikvannet avhenger av hva som er tillatt. I Norge har vi ganske strenge utslippsregler på grunn av fare for å ødelegge grunnvann, og det er derfor mest sannsynlig at det bør samles i en lukket tank som tømmes av slamsugebil. I tradisjonell Earthship teknikk er det riktignok andre metoder man benytter. Siden det ikke er store mengden med vann som ender opp i tanken vil den ikke fylle seg så fort heller. Komposteringen starter, og om man dimensjonerer tanken stor nok skal mye av vannet fordampe underveis og man skal i teorien ikke trenge å tømme denne.

Alternativer er også overvannsfiltre, det vil si at vannet i tanken ledes ut til områder med planter (ikke spiselige) hvor det distribueres over et større område slik at naturen klarer å håndtere det selv. Dette kan gjøres i mange grøfter og områder slik at man til slutt har distribuert alt og filtrert det igjennom jordens naturlige filter.

Det er også foreslått å bruke et vindu på toppen av septiktanken, slik at solen varmer opp innholdet i septiktanken og øker farten på komposteringsprosessen. I tillegg vil det da fordampe en del mer av vannet. Et alternativ, for å få ned mengden med vann, er også å bruke urinseparerende toaletter. Da vil fast masse komposteres fortere, siden det er begrenset med fuktighet i det, og urin pluss vann kan samles i en separat tank for å brukes direkte som gjødsel.


De andre prinsippene: