Warning: Illegal string offset 'options' in /home/pivot/public_html/v2.earthship.no/wp-content/themes/parallelus-razor/framework/theme-settings/saved/demo-settings.php on line 3

Warning: Illegal string offset 'blog_setting' in /home/pivot/public_html/v2.earthship.no/wp-content/themes/parallelus-razor/framework/blog-settings/saved/demo-settings.php on line 3

Warning: Illegal string offset 'contact_fields' in /home/pivot/public_html/v2.earthship.no/wp-content/themes/parallelus-razor/framework/contact-form-settings/saved/demo-settings.php on line 3

Warning: Illegal string offset 'layout-options' in /home/pivot/public_html/v2.earthship.no/wp-content/themes/parallelus-razor/framework/content-fields/saved/saved-meta-fields.php on line 8

Warning: Illegal string offset 'design-options' in /home/pivot/public_html/v2.earthship.no/wp-content/themes/parallelus-razor/framework/content-fields/saved/saved-meta-fields.php on line 12

Warning: Illegal string offset 'media' in /home/pivot/public_html/v2.earthship.no/wp-content/themes/parallelus-razor/framework/content-fields/saved/saved-meta-fields.php on line 16

Warning: Illegal string offset 'content-options' in /home/pivot/public_html/v2.earthship.no/wp-content/themes/parallelus-razor/framework/content-fields/saved/saved-meta-fields.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'background' in /home/pivot/public_html/v2.earthship.no/wp-content/themes/parallelus-razor/framework/content-fields/saved/saved-meta-fields.php on line 28

Warning: Illegal string offset 'content-filters' in /home/pivot/public_html/v2.earthship.no/wp-content/themes/parallelus-razor/framework/content-fields/saved/saved-meta-fields.php on line 32

Warning: Illegal string offset 'static-content-options' in /home/pivot/public_html/v2.earthship.no/wp-content/themes/parallelus-razor/framework/content-fields/saved/saved-meta-fields.php on line 36

Warning: Illegal string offset 'html-content' in /home/pivot/public_html/v2.earthship.no/wp-content/themes/parallelus-razor/framework/content-fields/saved/saved-meta-fields.php on line 40
Elektrisk anlegg

Elektrisk anlegg

Skisse av elektrisitet

Det elektriske anlegget består gjerne av både solcellepaneler og vindmølle

Strøm er for de fleste en nødvendighet, enten det er for kjøleskap eller lading av mobiltelefon og pc. I et Earthship samler man elektrisitet fra vindmølle og solcellepanel. Solcellepanelene plasseres gjerne på taket, i riktig vinkel slik at det mottar mest mulig av solen mot syd. Strømmen som produserer lagres i 12V batterier, og man kan da benytte alle batterier man måtte ønske.

Det er viktig å merke seg at batteriene bør plasseres riktig. Om man brukes bilbatterier så er ikke disse lukkede og avgir gass under lading. Denne gassen er eksplosjonsfarlig. Om man legger inn mer penger kan man bruke batterier som er laget for formålet, og som i tillegg ofte har betydelig lengre levetid. Hyttemarkedet har mange slike batterier, og selv om prisen er høyere vil de tåle betydelig mye mer belastning og ha over dobbelt så langt liv. Dette kan gjøre at det er en bedre investering enn å anskaffe gamle bilbatterier.

Dimensjonering av antall solcellepaneler, størrelse på vindmølle og antall batterier må gjøres i forbindelse med antatt forbruk. Det er viktig å benytte strømsparende elektriske artikler siden tilgang på strøm vil kunne være begrenset. Om man benytter elektriske artikler laget for bil, bobil og hytte går disse gjerne på 12V likestrøm – men om man ønsker å ha elektriske artikler man er vant med fra hjemmet kan dette gjøres ved å bruke en omformer til 220V vekselsstrøm. Allikevel er det viktig å bruke artikler med god energiklasse.

Lys kan man få ved å bruke LED-pærer da disse krever betydelig mindre strøm. Per dags dato er det mye fokus på strømsparing, så mange av de moderne elektriske artiklene man har tilgang på er uansett godt egnet. Opvarming av vann og hus er gjerne det mest energikrevende, samt oppvarming av mat. Det er derfor også aktuelt å benytte ved og gass for å oppnå den komforten man trenger.

Skjul Det er verdt å merke seg at siden 12V systemer ikke har særlig høy spenning vil det kreve betydelig tykkere ledninger dersom man skal overføre strømmen over lengre avstander. Spenningsfallet er en del høyere enn hva vi er vant med i vanlige hus, hvor spenningen ligger på 220-230V. Det kan derfor være aktuelt å vurdere om 24V er bedre for et større bygg, eventuelt om man rett og slett konverterer strømmen allerede ved produksjonsstedet og overfører 220V gjennom hele bygget. Faste installasjoner på 220V har riktignok ikke privatpersoner uten godkjenning lov til å montere, så det bør gjøres beregninger for hvert enkelt bygg for å finne ut hva som er mest økonomisk og praktisk.


De andre prinsippene: